Stilkorrigering

Stilkorrigering er en av våre spesialomårder

Vi tar på oss alle former for stilkorrigering av hus, hytter og andre former for boliger.

Hus er gjennom alle tider bygget etter ulike stilarter hvor noen har vært mer fremtrende og benyttet i Norge enn andre.

På midten av 60- og 70 tallet ble mange eldre bygninger i Norge "rehabilitert" og i svært mange tilfeller ødelagt når det gjelder hensyn til byggeskikk og byggestil. Det være seg mindre "feil" med slurving i belistning og omramming, valg av kledningstype. Ofte ser en at i denne tidsepoken byttet ut gammeldagse stilriktige vinduer som toramms hengslede vinduer, krysspostvinduer etc med husmorvinduer. Noen boliger ble også utsatt for omfattende "herverk" hvor gammelt laftet tømmer med skåret i sunn med motorsag for å få plass til digre upassende panoramavinduer.

En tilbakeføring til husets opprinnelige stand er ikke bare flott estetisk, men også riktig for huset lokalt. Ikke minst vil en tilbakeføring medføre en betydelig verdiøkning av boligen.

Ta kontakt på tlf 45003121 for en hyggelig og uforpliktende byggeprat, og vi går sammen gjennom deres og husets "behov".