Energiøkonomisering

Vi tar på oss alle former for byggefaglige og energiøkonomiserende tiltak på ditt hus/enebolig

Vi tar på oss alle former for byggefaglige utbedringer som i sum skal gi energibesparing. Vi snakker her ikke bare om hensynstagene til din fremtidige økonomi, men faktisk også til miljøet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Tiltakene kan være alt fra mindre utbedringer til mer omfattende arbeider heriblant for tilbasning til de nye tekniske forskriftene. Prisen kan variere fra ubetydelige summer til forholdsmessige kostbare operasjoner. Selvom kostnaden kan virke som store engangsinvesteringer så er målsetningen at det i sum skal virke besparende på din lommebok og miljøet på sikt.

Ta kontakt på tlf 45003121 for en hyggelig og uforpliktende byggeprat, og vi går sammen gjennom hvilke tiltak som vil være relevant for dere.