Referanser

Referanser

På denne siden vil vi fortløpende legge ut noen av oppdragene vi har hatt.

 • Rehabilitering av soverom etter soppangrep i yttervegger (Eidfjord)
 • Tilbygg av 35 m2 takoverbygg enebolig (Odda)
 • Oppføring av 70m2 garasje m/bileilighet og kennelanlegg (Kinsarvik)

_________________________________________________

2010

 • Påbygg av hytte Vikjavegen (Voss)
 • Terrasse på Kyte (Voss)
 • Utvendig renovering av enebolig på Palmafossen (Voss)
 • Arkpåbygg over inngangsparti enebolig Bavallen (Voss)
 • Innvendig rehabilitering av yttervegg etter skadedyrepisode på Øvre Rekve (Voss)

_________________________________________________

2011

 • Innvendig renovering av hytte (Vossestrand)
 • Bygging av 50m2 terasse (Voss)
 • Endring av fasade enebolig (skiftet vinduer, dører) (Voss)
 • Porsjektering og bygging av hytte i Vik Fjellandsby (Vik i Sogn)

_________________________________________________

2012

 • Kledd betongfasade med Steniplater, og senket betonghimling i garasjebygg (Voss)
 • Renovering av enebolig. Skiftet kledning, vinduer og etterisolert (Voss)
 • Lagt nytt shingeltak samt nye takrenner og nedløp rekkehus (Voss)
 • Terrasseoverbygg (Voss)
 • Renovering etter skadedyrangrep i bjelkelag enebolig (Voss)
 • Skiftet vinduer i enebolig (Granvin)
 • Totalrenovering av baderom etter vannskade (Raundalen - Voss)
 • Kledd himling og etterisolert i diverse rom i hus fra 1700-tallet (Voss)
 • Forlengelse av inngangsparti m/takoverbygg (Raundalen - Voss)
 • Bygget kontorrampe, samt innvendig gjerde mot gate i vindusfasader næringslokale (Voss Taxisentral)
 • Nytt takoverbygg/inngangsparti til enebolig (Voss)
 • Ominnredning av kjeller-/utleieleilighet, nye vinduer og diverse takrennearbeid (Voss)
 • Lagt parkettgulv på soverom enebolig (Voss)

_________________________________________________

2013

 • Skiftet ut gammel kjellerdør i enebolig (Raundalen - Voss)
 • Modernisering av baderom i utleieleilighet i enebolig (Granvin)
 • Oppjustering av standard i utleieleilighet i enebolig. Nytt kjøkken og nytt parkettgulv (Voss)
 • Lagt terrassegulv på betongdekke (Voss)
 • Skiftet ut gamle vinduer i hytte, revet gulv og bjelkelag. Lagt nytt isolert bjelkelag med stubbloft. Furugulv. Ny ytterdørLag (Voss)
 • Skiftet ut gamle vinduer i enebolig (Bolstadøyri)
 • Vekslet ut i bjelkelag og satt inn tilpasset trapp i hytte. Bygget "walk in closet" (Skulestadmoen)
 • Lagt nytt Decra tak på hytte på eksisterende shingeltak pga lekasje og råte. Nye pipebeslag, takrenner (Evanger)
 • Totalrenovert bad og tilpasset øvrig av enebolig for livsløpstandard (Voss)
 • Lagt ny papp på "spikertelt", nye vindskier og beslag mot vogn (Skulestadmoen)
 • Bygget frittstående terrasse på mark (Voss)
 • Bygget terasse på 80 m2 til ny enebolig (Voss)
 • Bygget garasje på 53 m2 (Voss)
 • Bjelkelag for 60 m2 terrasse (Raundalen)
 • Reparasjon av vinduer, utskiftning av vindskier (Reimegrend)
 • Div rensking og utskiftning av takrenner m/nedløp (Voss)
 • Oppsett av vegg for salgsstativ (Wagner Savoy Amfisenteret Voss)
 • Rehabilitert soverom i enebolig, lapping av gulv i gang og påstøp (Ulvik)
 • Oppsetting av delevegg med dør for fremtidig utleie / seksjonering enebolig (Voss)
 • Utskifing av vinduer i enebolig (Voss)
 • Riving av gammel vinterhage (Voss)
 • Oppsett av nytt tilbygg med terasseoverbygg og tilliggende bod (Voss)
 • Innsetting av dør i hytte (Reimegrend)
 • Ominnredning av enebolig. Revet vegger, satt opp nye, revet himling og montert ny, revet gulv og lagt nytt spongulv med parkett. Nytt kjøkken (Vossestrand/Vinje). 
 • Reparasjon av kompostbinge, tetting av utett takutstikk (Voss)
 • Div ferdigstilling av kjellerstue

_________________________________________________

2014

 • Rehabilitering av stue, kjøkken og gang i enebolig. Nytt kjøkken, gulv, veggplater og nye dører (Skulestadmoen)
 • Utbedring etter vannskade i kjelleretasje i enebolig. Forsikringssak (Voss)
 • Bistått huskjøper i ominnredning av enebolig. Revet vegger, satt opp søyler og limtredragere (Voss)
 • Lagt nytt laminatgulv på barnerom i enebolig (Voss)
 • Kledd om gavlvegg samt montert nye vindskier i enebolig (Voss)
 • Skiftet vinduer, foret og listet i enebolig (Voss)
 • Montert nytt kjøkken i blokkleilighet (Voss)
 • Ominnredning og utvidelse av hytte (Reimegrend)
 • Utbedring av bad, gang og entre etter vannskade. Forsikkringssak (Vinje)
 • Skiftet takrenner og nedløp på enebolig (Voss)
 • Skiftet 14 vinduer i enebolig. Foret og listet (Voss)
 • Utskiftning av ytterdører i våningshus og kårbolig (Granvin)
 • Tegnet, og satt opp garasje med tilhørende vedbod og aneks på 4,4*12m (Voss)
 • Utbedring av skade på tak/takstein etter uvær. Forsikringssak (Voss)
 • Utskiftning av vindusforinger i vindu i blokkleilighet etter vannskade (Voss)

_________________________________________________

2015

 • Lagt oppforet plattformgulv med platting på foretningsoverbygg (Voss)
 • Div utbedringer av taknedløp til leiligheter i blokk (Voss)
 • Ominnredning av deler av annen etasje i enebolig. Nytt bad utført med plater og belegg (Voss)
 • Nytt bad på 15 m2 i enebolig (Skulestadmoen)
 • mer kommer...