Om oss

Bygg-/tømrermester Svenn Børre Steinsland er en nyetablert mesterbedrift på Voss som tar sikte på å drive med tradisjonelt bygghåndverk i regionen. Foretaket ble registrert som byggmesterbedrift senhøsten 2009, men hadde sin første spede start etter påsketider 2010.

Målsetningen er å være en moderne og dynamisk bedrift hvor det ska være trivelig å arbeide samtidig hvor det produserte og leverte arbeidet skal gjenkjennes av høy kvalitet. Bedriften vil derfor ha som overordnet målsetning også å tilsette dyktige håndverkere som også forstår å sette kundens ønsker i sentrum - såvel eksisterende konkrete oppgaver til ettermarked:
Bedriften er etablert og drives av Svenn Børre Steinsland. Født i 1969, omskolerte seg til tømrer i vel voksen alder etter å ha jobbet mange år med salg og salgsledelse i avisbransjen. Har før jeg utdannet meg til tømrer og siden bygg-/tømrermester økonomisk utdannelse fra Handelshøyskolen BI.
Har alltid hatt en genuin interesse for tømrerfaget og spesielt gammel byggeskikk og stilarter hvilket også i dag preger mye av mitt arbeid. Dette medfører at yrket på sett og vis også er en hobby og en livsstil ved siden av å være ens næringsvei og levebrød.
Etter å ha gjennomgått en større kreftoperasjon i 2005 med tilhørende lang opptreningstid etterpå meldte behovet seg for en noe anderledes yrkesfremtid med større fleksibilitet. Med dette som grunnlag, en stor interesse for faget og samtidig et sterkt ønske om å vise at ingenting kan stoppe en selv hvor stor motgang en måtte støte på. Takket være dette har jeg kastet skam over alle spesialistenes dystre fremtisspådommer !

Ved å ha klart definerte mål og delmål håper jeg og tror at en ved å bygge "stein for stein" etterhvert kan bli en alternativ aktør for de fleste typer relevante oppdrag i regionen i årene som kommer. Både små og mellomstore oppdrag.

Svenn Børre Steinsland

Svenn Børre Steinsland
Daglig leder
Utdannelse:
Bygg/tømrermester
Bedriftsøkonom BI